Algemeen Regelement

Om het toernooi in goede banen te lijden en ervoor te zorgen om ook volgend jaar weer een vergunning van de gemeente te krijgen willen we jullie vragen om je te houden aan dit algemeen reglement:

 1. Voor deelname aan het Volleybaltoernooi, 7x7 toernooi en de DFG Cup is een deelname vergoeding verschuldigd.
 2. Per toernooi is dit verschillend
  1. Volleybaltoernooi vrijdagavond, 15 euro
  2. 7x7 toernooi vrouwen weekend, 100 euro
  3. 11x11 toernooi mannen weekend, 175 euro
  4. 7x7 toernooi mannen zaterdagmiddag 50 euro
 3. Deze deelname vergoeding geldt per team.
 4. Vergoeding deelname dient uiterlijk op 30 mei 2043 te zijn voldaan aan DFG Cup.
 5. Vergoeding deelname kan overgemaakt worden op NL06RABO0335496563 t.n.v vv VAKO te Vries.
 6. Alcohol onder 18 jaar is niet toegestaan, hierop wordt gehandhaafd. De tap gaat open op zaterdag om 13 uur, op zondag om 12 uur.
 7. Bij het constateren van alcoholgebruik door iemand jonger dan 18 jaar, wordt deze persoon. verwijderd van het sportpark
 8. Consumpties kunnen met munten worden betaald. Deze zijn bij de muntverkoop verkrijgbaar, waar pinnen mogelijk is.
 9. Het ontbijt is zaterdag- en zondagmorgen tussen 8:00 en 9:30 uur.
 10. Het is niet toegestaan om glas en blikwerk mee te nemen op de camping.
 11. Harde muziek is niet toegestaan op de camping, draagbare boxen niet op het terras en in de feesttent en alleen bij de tent en evt je wedstrijden
 12. Het is niet toegestaan om aggregaten of andere stroomvoorzieningen die veel lawaai maken mee te nemen op de camping. We raden jullie aan om power banks mee te nemen.
 13. De feesttent zal op vrijdag- en zaterdagavond rond 01:00 uur sluiten. Vanaf 02:00 uur dient het stil te zijn op de camping (denk om de buren).
 14. De kleedkamers zijn zaterdagnacht vanaf 01:00 uur gesloten, dit in verband met het sluiten van het hoofdgebouw.
 15. Toiletteren is mogelijk in de toiletvoorziening van het hoofdgebouw. ’s Nachts is er een toiletunit (voor zowel mannen als vrouwen) aan de zijkant van het complex, richting het zandpad.
 16. Verzoek om het afval in de daarvoor bestemde afvalzakken en containers te deponeren. De afvalzakken dienen in de container bij de kantine te worden gedeponeerd.
 17. De gemeente- brandweer- en politieverordening laat toe dat er hooguit 1 voertuig per team op de camping wordt geparkeerd. Voor het in- en uitladen van de overige voertuigen is het mogelijk dit bij aankomst en vertrek op de camping te doen. Vervolgens dienen deze voertuigen op de parkeerplaats van het Sportveld geparkeerd te worden. Per team zal er 1 parkeerkaart uitgegeven worden. Bij niet naleving van dit punt zal de auto op kosten van het betreffende team worden verwijderd.
 18. Op last van de brandweer mag geen gebruik worden gemaakt van vuurkorven en is open vuur niet toegestaan.
 19. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de DFG commissie volg directe uitsluiting voor deelname aan het verdere toernooi, zonder terugbetaling van gedane betalingen.
 20. Het niet naleven van dit reglement betekent uitsluiting van je team voor het volgende DFG toernooi,.
 21. De DFG commissie stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken, schade en vermiste zaken.